PREM EESTI OÜ on kontserni Sensus Metering Systems ametlik esindaja Eestis.
Firma töötab edukalt Eesti turul alates aastast 1996 ja pakub igasugust kvaliteetset vee- ja soojusmõõtetehnikat kontserni Sensus Metering Systems, a.s., ning lisaseadmeid ja varuosi.
Firma omab kõikvajaliku riist- ja tarkvara ning kvalifitseeritud personali nende firmade mõõteseadmete kvaliteetseks remondiks ja kontrolliks.
Kogu SENSUSe mõõtetehnika on väga efektiivne, täpne, ergonoomiliselt läbimõeldut, ohutu, sobib kauaaegseks kasutamiseks ja võimaldab jälgida tegelikku veekasutust ning aitab nii tavalistel elanikel raha kokku hoida, kui ka riigil veeressursse.