Firma PREM TEST OÜ pakub Teile korteri veearvestite üldtaatlemise teenuseid oma katselaboris, akrediteeritud nagu volitatud taatluslabor ja inspekteerimisasutus EVS-EN ISO/IEC 17020 ja 17025 standardi nõuete vastavuses (registreerimistunnistus I 044 ja K024) ja tegevusloaga nr. M 19.
Labori veemõõtjate taatlemise kogemus alates 1997 aastast. Taatlusstend on kalibreeritud nii külma kui ka sooja veele ja omab suure läbilaskva võimelisust. Kohapeal pakume remonti (kui võimaldab veearvesti konstruktsioon) ja uusi veemõõtjaid (SENSUS Metering Systems, a.s.) asemele.
Pakutud mõõtetehnika on väga efektiivne, täpne, ergonoomiliselt läbimõeldut, ohutu, sobib kauaaegseks kasutamiseks ja võimaldab jälgida tegelikku veekasutust ning aitab nii tavalistel elanikel raha kokku hoida, kui ka riigil veeressursse.