VEEARVESTITE TAATLEMINE

TAATLUSLABORIS

Taatlemine toimub akrediteeritud laboris, kalibreeritud mõõteseadme peal, vastavalt kehtestatud taatlusmetoodikale ja veearvesti tehnilistele parameetritele
Taatlus - protseduur, mille käigus pädev taatluslabor kontrollib mõõtevahendi vastavust kehtestatud nõuetele. Täiendav informatsioon rubriigis „Kasulik teada“
Veearvesti, mille näidud ei ületa kehtestatud lubatud hälbeid läbib taatluse ja markeeritakse vastava taatlusekleebisega ja/või plommiga. Veearvesti, mille näidud ületavad kehtestatud lubatud hälbeid tunnistatakse kasutamiskõlbmatuks, temalt eemaldatakse eelmise taatluse märgiseid ja väljastatakse kasutamiskõlbmatusetõend.
Taatlusaeg veearvestitele läbimõõduga DN 15 mm koguses kuni 20 tk – 2- 3 tundi. Taatlusele vastuvõtt toimub tööpäeviti 9:00 - 14:00, kätte saamine 13:00-17:00. Veearvestid, toodud peale kella 14:00, väljastatakse järgmisel päeval.
Veearvestid läbimõõduga DN 20 mm ja suuremad võetakse taatlusele vastu tööpäeviti 9:00-17:00. Täitmisetähtaeg – sõltuvalt veearvestite kogusest ja labori jooksvast koormusest - 1-5 tööpäeva jooksul.
Kasutamiskõlbmatute veearvestite asemel pakume uusi, mis omavad Euroopa taatluse ja on kaitstud magnetvälja mõju eest.

KUTSE KOHA PEALE

Samuti pakume kvalifitseeritud meistrite teenuseid veearvestite mahavõtmisel taatluse jaoks. Teenusele kuulub: kutse/transpordikulud, veearvesti demontaaž, laborisse viimine taatlusele, taadeldud veearvesti tagasi paigaldus või uue veearvesti (praagitud asemele) paigaldus, tihendite vahetus, plommimine ja akti koostamine. Veearvestite juurde peab olema tagatud vaba ligipääs.
Korteriühistutele ja grupi tellimustele hind kokkuleppel.

VEEARVESTITE VAHETUS

Müügil on korteri-, kodu- ja tööstuslikud veearvestid alates läbimõõdust 15 mm erinevate konstruktsioonidega, tehniliste parameetritega ja omadustega. Täielik informatsioon rubriigis „Veearvestid“. Kõik veearvestid omavad tehasepoolne Euroopa taatlust.
Samuti pakume veearvestite vahetusteenust korterites ja majades. Teenusele kuulub: kutse/transpordikulud, vana veearvesti demontaaž, uue veearvesti paigaldus, tihendite vahetus, plommimine ja akti koostamine. Veearvestite juurde peab olema tagatud vaba ligipääs.
Korteriühistutele ja grupi tellimustele hind kokkuleppel.

VEEARVESTITE REMONT

Teostame veearvestite remonti, sõltuvalt arvestite konstruktsioonist ja tootjast.
Ühejoalistel veearvestitel (korteri, läbimõõduga 15-20 mm) remonditakse ainult kinnitav välisrõngas.
Mitmejoalistel kodu- ja tööstuslikel veearvestitel Sensus, SPX, Invensys ja Premex on võimalik remont detailide vahetusega. Muude tootjate veearvestite remont koosneb loputamisest, seest puhastamisest ja reguleerimisest.
Remondi pärast veearvesti taatlus on kohustuslik!

VEEARVESTITE PLOMMIMINE

Pakume veearvestite paigalduskohta plommimisteenust. Teenusele kuulub: meistri kutse, tema töö ja materjal.
Veearvestid plommitakse järgmisel tingimusel:
kui on paigaldatud uus või kasutatud (mis oli ajutiselt maha võetud) veearvesti, siis ta peab omama passi või kehtivat taatlust – esma- või kordustaatluse kleebis.