TAATLUSLABORIS

Taatlemine toimub akrediteeritud laboris, kalibreeritud mõõteseadme peal, vastavalt kehtestatud taatlusmetoodikale ja veearvesti tehnilistele parameetritele
Taatlus - protseduur, mille käigus pädev taatluslabor kontrollib mõõtevahendi vastavust kehtestatud nõuetele. Täiendav informatsioon rubriigis „Kasulik teada“
Veearvesti, mille näidud ei ületa kehtestatud lubatud hälbeid läbib taatluse ja markeeritakse vastava taatlusekleebisega ja/või plommiga. Veearvesti, mille näidud ületavad kehtestatud lubatud hälbeid tunnistatakse kasutamiskõlbmatuks, temalt eemaldatakse eelmise taatluse märgiseid ja väljastatakse kasutamiskõlbmatusetõend.
Taatlusaeg veearvestitele läbimõõduga DN 15 mm koguses kuni 20 tk – 2- 3 tundi. Taatlusele vastuvõtt toimub tööpäeviti 9:00 - 14:00, kätte saamine 13:00-17:00. Veearvestid, toodud peale kella 14:00, väljastatakse järgmisel päeval.
Veearvestid läbimõõduga DN 20 mm ja suuremad võetakse taatlusele vastu tööpäeviti 9:00-17:00. Täitmisetähtaeg – sõltuvalt veearvestite kogusest ja labori jooksvast koormusest - 1-5 tööpäeva jooksul.